นโยบายความเป็นส่วนตัว
1. Smart Opinion ได้สร้างแฟ้มสมาชิกสำหรับผู้เข้าร่วม
Smart Opinion สร้างไฟล์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกทั้งหมด การเก็บข้อมูลนี้ทำให้ Smart Opinion สามารถจัดการบัญชีของสมาชิกและใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างสถิติได้ ทั้งนี้ Smart Opinion ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลทั้งหมดที่มีความเป็นส่วนตัวและเป็นความลับ
2. การปกป้องและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาดทางอินเทอร์เน็ต เรามีความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเคารพข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนการป้องกันข้อมูลตัวเลขต่างๆ ในฐานะสมาชิกของ ESOMAR เราปฏิบัติตามกฎและหลักเกณฑ์ของ International Code CCI / ESOMAR ในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยเพื่อสังคมและการตลาดรวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งหมด สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิที่จะยับยั้งการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขา ผู้เข้าร่วมสามารถใช้หน้าสมาชิกของตนในการแก้ไข ชี้แจง ปรับปรุง หรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน ล้าสมัย หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวม ใช้ สื่อสาร หรืออนุรักษ์ โดยสมาชิกแต่ละคนสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วน "คำถามที่มักถามบ่อย" เมื่อบัญชีถูกปิด ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะถูกจัดเก็บ (ด้วยระดับความลับเดียวกัน) เป็นเวลา 2 ปีเพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิง
3. คุ้กกี้
หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง "คุกกี้" ขึ้นไปจะถูกวางลงบนฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของสมาชิกเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการของ Smart Opinion และเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ (หน้าที่ได้รับการปรึกษา วันที่และเวลาที่ได้รับการปรึกษา ฯลฯ ) โดยสมาชิกได้อนุญาตให้นำ "คุกกี้" ใส่ในเครื่องและใช้งานโดย Smart Opinion อย่างไรก็ตามสมาชิกจะได้รับโอกาสที่จะปฏิเสธการติดตั้ง "คุกกี้" ด้วยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์บน Internet Explorer และ Netscape Navigator