เกี่ยวกับเรา
Smart Opinion ได้รวบรวมกลุ่มบุคคลซึ่งมีความยินดีที่จะทำการสำรวจแบบจ่ายเงินในหัวข้อที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ เว็บไซต์ โปรแกรมทีวี นิตยสาร และโฆษณา ซึ่งสมาชิกแต่ละคนของ Smart Opinion มีอิสระที่จะตัดสินใจว่าต้องการจะมีส่วนร่วมในการสำรวจที่ถูกส่งไปยังพวกเขาหรือไม่ ซึ่งพวกเขาสามารถปฏิเสธหรือตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมได้ตามดุลพินิจของแต่ละบุคคล
เหตุใดฉันจึงควรเป็นสมาชิกกับ Smart Opinion?


เพราะคุณนั้นแตกต่าง – ความคิดเห็นของคุณก็เช่นเดียวกัน! การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเราถือเป็นโอกาสสำหรับคุณในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ซึ่งอาจจะตรงตามความสนใจของคุณ เพื่อให้คุณได้พูดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในปัจจุบันหรือได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในอนาคต

ทุกการตอบคำถามจะได้รับค่าตอบแทน! การสละเวลาของคุณในการทำแบบสำรวจทุกครั้งจะได้รับรางวัลตอบแทนเป็นเงินสด ซึ่งจำนวนเงินจะแตกต่างกันไปตามความยาวของแบบสอบถาม โดยคุณสามารถจัดการบัญชีออนไลน์ของคุณเอง

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ! เราจะคอยรักษาความลับทั้งหมดไว้ตลอดเวลา โดยคำตอบทั้งหมดในแบบสำรวจของเราจะได้รับการจัดการอย่างเป็นระเบียบ และรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามอย่างแน่นอน ซึ่งคุณมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมการสำรวจหรือไม่